Udruženje Roma ˝Euro Rom˝: Tableti i stipendije za romske studente

Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Romskog Obrazovnog Fonda (REF-a) implementira projekat TER-BIH-03 “Povećanje pristupa i učešća romskih studenata u visokom obrazovanju i prelazak na tržište rada”, koji se realizuje u okviru EU regionalnog projekta “Povećane mogućnosti obrazovanja za studente i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske” u periodu od 01.09.2020 do 31.05.2021. godine, na području Tuzlanskog kantona u BiH.

Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla je obezbjedilo i distribuiralo 6 tableta za 6 studenta korisnika projekta, dana 27.05.2021.godine, a koji pohađaju akreditovane fakultete/univerzitete na području Tuzlanskog kantona, kako bi neometano pratili on-line nastavu, pristupili platformi fakulteta, kao i mentorskim časovima. Jedan student je tablet dobio predhodne akademske godine!

Vrijednost donacije iznosi 2.040 KM. (bez PDV-a)!

Posebnu zahvalnost dugujemo Evropskoj Uniji i Romskom Obrazovnom Fondu, koji kontinuirano pružaju podršku u jačanju kvalitete obrazovanje i znanja romskih učenika/studenata! Smatramo da će ova donacija itekako pomoći našim studentima, jer je COVID 19 prisutan još uvijek u našoj zemlji. Studenti će on-line nastavi i ostalim dogovorenim obavezama lakše pristupiti!

Pored tableta koje su studenti dobili danas, u toku akademske 2020/21 godine 7 studenata, korisnika projekta, dobili su stipendije kao i podršku mentora!

Ciljevi projekta su:
– Poboljšana stopa zadržavanja romskih studenata za 75%
– Povećan broj studenata koji su diplomirali na univerzitetima za70%
– Poboljšane mogućnosti za zapošljavanje romskih učenika nakon diplomiranja (50%)

Projekat obezbjeđuje sljedeće komponente:
– Finansijsku podršku – u iznosu od 1.000 EUR izraženih u konvertibilnim markama za akademsku 2020/2021 godinu. (Korisnik/ca stipendije može godišnje dobiti maksimalan iznos od 1.000 EUR izraženih u konvertibilnim markama, isplaćen u dvije rate po 500 EUR, koji je uslovljen postavljenim kriterijima, a u svrhu pokrivanja troškova školskog pribora, udžbenika, užine, prijevoza itd.)
– Mentorstvo – kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja akademskog uspjeha, diplomiranja, te sprečevanja napuštanja visokog obrazovanja.
– Nabavku tableta za studente.
– Treninge za razvoj karijere studenata/ica – s ciljem sticanja vještina komunikacije i povećanja samopouzdanja za intervjue za posao, pisanje CV-a, kao i pisanje motivacionog pisma.