Kako doći do nas

[row][column size=”1″]

Centar je smješten u zapadnom dijelu grada i zauzima prostor između sjevernih padina Ilinčice i gradske južne saobraćajnice, a naspram poprečne ulice prema naselju Slatina.
Nalazi se u blizini starog tuzlanskog naselja Mejdan, po kojem je i dobio ime.

[/column] [/row]

[row][column size=”1/2″]

Ul. Bosne Srebrene bb, Tuzla

+387 (0)35 228-825, 228-880
+387 (0)35 228-826

Telefoni:
Direktor: +387(0)35 228-832
Fax: +387(0)35 228-834
Služba za marketing: +387(0)35 228-826
Služba za sport i rekreaciju: +387(0)35 228-825
Fax : +387(0)35 228-826
Centrala: +387(0)35 228-825
+387(0)35 228-880
E-mail: mejdan@mejdan.ba

[/column]

[column size=”1/2″]

[/column] [/row]

Leave a Reply

Your email address will not be published.