IV faza rekonstrukcije sportskih svlačionica u SKPC “Mejdan”


Počela je realizacija IV faze rekonstrukcije sportskih svlačionica u Mejdanu. Radi se na obnovi preostalih sedam “malih” sportskih svlačionica. Nakon izvedenih radova biti će obnovljene sve sportske svlačionice Mejdana, ukupno dvadeset i dvije prema međunarodnim standardima, kroz prethodne faze su obnovljeni spušteni stropovi pristupnih holova i hodnika sa ugradnjom LED rasvjete, što će omogućiti unapređenje uslova za rad i sportski razvoj sportskih kolektiva/selekcija, tačnije njih trideset i tri koji koriste usluge Mejdana. Investicija je obezbjeđenja od strane Federalnog ministarstva za kulturu i sport kao i iz vlastitih sredstava.