Novosti

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

za izbor i imenovanje Direktora JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla JP SKPC„MEJDAN“ d.o.o. Tuzla ul. Bosne Srebrene bb 75 000 Tuzla Na osnovu odredbi člana 12. Zakona o javnim preduzećima(„Sl. Novine FBiH“ broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedaracije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i […]