Novosti

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JP SKPC  „Mejdan“ d.o.o. TuzlaBosne Srebrene bb,75 000 Tuzla Na osnovu člana  2.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 89/18), člana 51. Stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla,  Pravilnika o postupku prijema u radni […]

Novosti

JAVNI KONKURS

za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JP SKPC “Mejdan” d.o.o.   Tuzla Na osnovu člana 8., 26. i 28. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 8/05, 81/08,i 22/09 i 102/12), člana 234., 271.-274. Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH” broj: 81/15), člana 84. […]