Novosti

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla ul.Bosne Srebrene bb75 000 Tuzla Na osnovu odredbi  Zakona o radu („Sl. novine FBIH“ broj 26/16 i  89/18), člana 51. stav (11) Statuta preduzeća ( broj: 290-2/17), Pravilnika o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP SKPC „Mejdan“ d.o.o Tuzla (broj: 359/21), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos […]